Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "" Promocja zdrowia"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-27 z 27
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zdrowie i choroba : promocja zdrowia dla gmin i instytucji edukacyjnych
Autorzy:
Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Temat:
Epidemiologia
Promocja zdrowia
Gdańsk (woj. pomorskie ; okolice)
Polska
Medycyna i zdrowie
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Gdańsk : Akademia Medyczna
Temat - Czas:
1901-2000
1989-2000
2001-
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
UKD:
613-048.65
616-036.22
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa
Temat:
Gerontologia
Higiena
Promocja zdrowia
Osoby w wieku starszym
Polska
Medycyna i zdrowie
Socjologia i społeczeństwo
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
UKD:
613.98
613-048.65
316.346.3-053.9(438)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkoła promująca zdrowie : poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia : praca zbiorowa
Temat:
Promocja zdrowia
Edukacja prozdrowotna
Medycyna i zdrowie
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Poradnik
Grupa odbiorców:
Nauczyciele
Dyrektorzy szkół
UKD:
613-048.65
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Szkoła promująca zdrowie : doświadczenia dziesięciu lat : poradnik dla koordynatorów i zespołów promocji zdrowia szkolnych, lokalnych i wojewódzkich
Autorzy:
Cendrowski, Zbigniew
Temat:
Higiena szkolna
Promocja zdrowia
Polska
Edukacja i pedagogika
Medycyna i zdrowie
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
Temat - Czas:
1901-2000
1989-2000
2001-
Gatunek / Forma:
Książki
UKD:
613-048.65
613
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji
Autorzy:
Gaś, Zbigniew Bronisław (1952- )
Temat:
Uczniowie
Rodzina
Adaptacja społeczna
Promocja zdrowia
Profilaktyka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Medycyna i zdrowie
Rok wydania:
2000
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
UKD:
37.013
316.346.3-053.6
316.6
613-048.65
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji
Autorzy:
Gaś, Zbigniew Bronisław (1952- )
Temat:
Uczniowie
Adaptacja społeczna
Rodzina
Promocja zdrowia
Profilaktyka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Medycyna i zdrowie
Rok wydania:
1998
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ([s. l. : s. n.])
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
UKD:
37.013
316.346.3-053.6
316.6
613-048.65
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna
Temat:
Dziecko chore
Młodzież chora przewlekle
Psychologia zdrowia
Promocja zdrowia
Zachowania prozdrowotne
Psychologia
Medycyna i zdrowie
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Grupa odbiorców:
Szkoły wyższe
UKD:
159.922.7
159.922.8
613-048.65
616-084
(075.8)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Promocja zdrowia psychicznego w europejskiej sieci szkół promujących zdrowie : poradnik dla osób prowadzących kształcenie i doskonalenie nauczyciekiu oraz innych osób pracujących z dziecmi i młodzieżą
Autorzy:
Weare, Katherine (1950- )
Gray, Gay
Temat:
Promocja zdrowia
Higiena psychiczna
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
cop. 1996
Wydawca:
Warszawa : Instytut Matki i Dziecka
Gatunek / Forma:
Książki
Poradnik
UKD:
613-048.65
613.86
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Profilaktyka w logopedii : wybrane zagadnienia
Autorzy:
Skorek, Ewa Małgorzata
Temat:
Kształcenie zawodowe
Logopedzi
Logopedia
Profilaktyka logopedyczna
Promocja zdrowia
Zaburzenia mowy
Edukacja i pedagogika
Językoznawstwo
Rok wydania:
2023
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Publikacje fachowe
Opracowanie
Grupa odbiorców:
Logopedzi
UKD:
376-056.264
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Organizacja imprez : kreowanie zdrowego stylu życia
Autorzy:
Nowak, Paweł (kultura fizyczna)
Temat:
Zgromadzenia i imprezy masowe
Promocja zdrowia
Zdrowy styl życia
Medycyna i zdrowie
Kultura fizyczna i sport
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Warszawa : Difin
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Publikacje dydaktyczne
Poradnik
Grupa odbiorców:
Menedżerowie
Nauczyciele
Studenci
UKD:
351.75
613-048.65
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel-uczeń w przestrzeniach życia i edukacji - dobre praktyki
Temat:
Nauczyciele
Uczniowie
Dziecko z ADHD
Dobre praktyki
Promocja zdrowia
Edukacja ekologiczna
Nauczanie na odległość
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Grupa odbiorców:
Nauczyciele
Pedagodzy
Rodzice
UKD:
37.091.12
37.091.212
37.018.43
613-048.65
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kierunki współczesnej promocji zdrowia i prewencji zaburzeń : profilaktyka XXI wieku, zagrożenia i wyzwania, teoria i praktyka
Autorzy:
Stawiarska, Patrycja
Temat:
Promocja zdrowia
Profilaktyka zdrowotna
Medycyna i zdrowie
Psychologia
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Warszawa : Difin
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Podręcznik
Grupa odbiorców:
Poziom nauczania Szkoły wyższe
UKD:
613-048.65
(075.8)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jak zadbać o jakość w profilaktyce : System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego
Autorzy:
Ostaszewski, Krzysztof (pedagogika)
Okulicz-Kozaryn, Katarzyna
Sochocki, Marcin Jacek
Sokołowska, Maria
Szymańska, Joanna (psychoterapeuta)
Temat:
Profilaktyka zdrowotna
Promocja zdrowia
Zdrowie psychiczne
Medycyna i zdrowie
Psychologia
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Warszawa : ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
UKD:
616-084
613-048.65
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie : doświadczenia z realizacji projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" w latach 1992-1995
Temat:
Promocja zdrowia
Postawy
Socjologia edukacji
Szkolnictwo
Organizacja
Polska
Edukacja i pedagogika
Socjologia i społeczeństwo
Rok wydania:
1995
Wydawca:
Warszawa : PZP, ([s. l. : s. n.])
Temat - Czas:
1901-2000
1989-2000
Gatunek / Forma:
Książki
UKD:
37.064.2
613/614-048.65
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne zachowania osób starszych
Temat:
Osoby w wieku starszym
Fizjologia człowieka
Higiena
Jakość życia
Promocja zdrowia
Relacje międzyludzkie
Zachowania prozdrowotne
Medycyna i zdrowie
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Kraków : Zdrowie i Zarządzanie
Gatunek / Forma:
Książki
Podręcznik
Grupa odbiorców:
Pielęgniarki i pielęgniarze
Lekarze
Nauczyciele akademiccy
UKD:
613-048.65
613.98
159.9-053.9
316.47
(07)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja żywieniowa
Autorzy:
Contento, Isobel R
Temat:
Edukacja żywieniowa
Odżywianie
Promocja zdrowia
Medycyna i zdrowie
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Podręcznik
Grupa odbiorców:
Dietetycy i żywieniowcy
Specjaliści zdrowia publicznego
Poziom nauczania Szkoły wyższe
UKD:
(075.8)
613.2
613-048.65
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja prozdrowotna
Autorzy:
Gromadzka-Ostrowska, Joanna
Toeplitz, Zuzanna
Włodarek, Dariusz
Temat:
Edukacja prozdrowotna
Promocja zdrowia
Higiena
Medycyna i zdrowie
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Publikacje fachowe
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Grupa odbiorców:
Poziom nauczania Szkoły wyższe
UKD:
613
614
616-084
(075.8)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia : propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców
Autorzy:
Bulska, Joanna
Temat:
Edukacja prozdrowotna
Promocja zdrowia
Młodzież
Higiena
Zdrowotność
Polska
Edukacja i pedagogika
Medycyna i zdrowie
Rok wydania:
2008
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit"
Temat - Czas:
1901-2000
1989-2000
2001-
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Grupa odbiorców:
Nauczyciele
Rodzice
Pedagodzy
UKD:
37.016:613(438)
613-048.65
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji
Autorzy:
Woynarowska, Barbara
Kowalewska, Anna (19..-2023)
Izdebski, Zbigniew (1956- )
Woynarowska-Sołdan, Magdalena
Temat:
Ontogeneza
Higiena szkolna
Promocja zdrowia
Edukacja prozdrowotna
Nauczyciele
Uczniowie
Biologia
Medycyna i zdrowie
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Grupa odbiorców:
Poziom nauczania Szkoły wyższe
UKD:
612.6
613
(075.8)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
Autorzy:
Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena
Temat:
Biblioterapia
Młodzież
Uzależnienie (nałóg)
Zapobieganie
Promocja zdrowia
Edukacja prozdrowotna
Medycyna i zdrowie
Edukacja i pedagogika
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
UKD:
615.851:028
613.8
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Bibliografia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz innych, wybranych publikacji przydatnych dla osób pracujących w tych dziedzinach teorii i praktyki w Polsce w latach 1990-2000
Autorzy:
Uniwersytet Warszawski. Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania
Temat:
Promocja zdrowia
Polska
Medycyna i zdrowie
Rok wydania:
2001
Wydawca:
Warszawa : KBPRiW UW
Temat - Czas:
1901-2000
1989-2000
2001-
Gatunek / Forma:
Książki
Bibliografia
UKD:
613/614-048.65
016
Książka
    Wyświetlanie 1-27 z 27

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies