Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Zdrowie publiczne" according to the criterion: Subject


Showing 1-7 from 7 results
Title:
Zdrowie publiczne jako problem i inspiracja rozwoju zawodowego na tle innych obszarów pracy zawodowej okresu bezpośrednio powojennego na Ziemiach Zachodnich
Public Health as a Problem and Inspiration of a Professional Development Against a Background of Other Areas of Work During the Immediately Post-War Period in The Western Lands
Article
Title:
Zdrowie publiczne jako problem i inspiracja rozwoju zawodowego na tle innych obszarów pracy zawodowej okresu bezpośrednio powojennego na Ziemiach Zachodnich
Public Health as a Problem and Inspiration of a Professional Development Against a Background of Other Areas of Work During the Immediately Post-War Period in The Western Lands
Authors:
Owoc, Alfred
Wołk, Zdzisław
Subject:
Zdrowie publiczne
Rozwój zawodowy
Kultura zdrowotna
Public Health
Professional Development
Health Culture
Publication date:
2013
Publisher:
Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Data provider:
Biblioteka Nauki
Article
Title:
Strategia e-zdrowia województwa łódzkiego. Projekt RICHARD
E-health Strategy of the Lodz Voivodeship
Article
Title:
Strategia e-zdrowia województwa łódzkiego. Projekt RICHARD
E-health Strategy of the Lodz Voivodeship
Authors:
Olszewski, Witold
Budny, Dawid
Subject:
e-zdrowie
Rozwój technologiczny
Służba zdrowia
Zdrowie publiczne
E-health
Health service
Public health
Technological development
Publication date:
2014
Publisher:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Data provider:
Biblioteka Nauki
Article
Title:
Zdrowie publiczne jako element zrównoważonego rozwoju – analiza komparatywna. Polska na tle Unii Europejskiej
Public health in the context of sustainable development, Poland compared with the member states. A comparative analysis
Article
Title:
Zdrowie publiczne jako element zrównoważonego rozwoju – analiza komparatywna. Polska na tle Unii Europejskiej
Public health in the context of sustainable development, Poland compared with the member states. A comparative analysis
Authors:
Mazur-Wierzbicka, Ewa
Subject:
Polska
Unia Europejska
Zdrowie publiczne
Zrównoważony rozwój
European Union
Polska
Public health
Sustainable development
Publication date:
2017
Publisher:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Data provider:
Biblioteka Nauki
Article
Title:
Wykorzystanie narzędzi ICT w zarządzaniu podmiotem leczniczym na przykładzie procesu rozliczania świadczeń zdrowotnych z narodowym funduszem zdrowia
The Use of ICT Tools in the Management of Medicinal Entity on the of the Process of Settlement Medical Services with National Health Fund
Article
Title:
Wykorzystanie narzędzi ICT w zarządzaniu podmiotem leczniczym na przykładzie procesu rozliczania świadczeń zdrowotnych z narodowym funduszem zdrowia
The Use of ICT Tools in the Management of Medicinal Entity on the of the Process of Settlement Medical Services with National Health Fund
Authors:
Miroń, Witold
Szymaniec-Mlicka, Karolina
Subject:
Innowacje
Służba zdrowia
Świadczenia zdrowotne
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Zdrowie publiczne
Health care benefits
Health service
Information and Communication Technology (ICT)
Innovations
Public health
Publication date:
2014
Publisher:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Data provider:
Biblioteka Nauki
Article
    Showing 1-7 from 7 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process