Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Zdrowie publiczne" according to the criterion: Subject


Title:
Łaźnie miejskie na przełomie XIX i XX w. w procesie poprawy zdrowia publicznego w miastach na Śląsku – wybrane przykłady
Bath houses at the turn of the 19th to 20th centuries in the process of improving public health in the cities of Silesia – selected examples
Authors:
Spielvogel, Izabela
Spałek, Krzysztof
Subject:
"higiena"
"zdrowie publiczne"
"łaźnia miejska"
"Śląsk"
Show more
Publication date:
2017
Publisher:
Instytut Medycyny Wsi
Data provider:
Biblioteka Nauki
Article
Title:
Występowanie bakterii b-hemolizujących w placówkach farmaceutycznych. Analiza struktury taksonomicznej i lekooporność
The occurrence of b-haemolytic bacteria in pharmacies. An analysis of taxonomic structure and antibiotic resistance
Authors:
Jankowiak, Emilia
Kubera, Łukasz
Małecka-Adamowicz, Marta
Donderski, Wojciech
Subject:
"antybiotykooporność"
"gronkowce"
"hemoliza"
"zanieczyszczenie powietrza"
"zdrowie publiczne"
Show more
Publication date:
2018
Publisher:
Instytut Medycyny Wsi
Data provider:
Biblioteka Nauki
Article
Title:
WPROWADZENIE USŁUG ZAUFANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM UE eIDAS W ASPEKCIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ (CZĘŚĆ I)
INTRODUCTION OF TRUST SERVICES PURSUANT TO EU eIDAS REGULATION WITH REGARD TO INFORMATION SYSTEMS IN HEALTHCARE ( PART I)
Authors:
Romaszewski, Artur
Trąbka, Wojciech
Kielar, Mariusz
Gajda, Krzysztof
Subject:
zdrowie publiczne
informatyzacja w sużbie zdrowia
prawo zdrowia
Show more
Publication date:
2016-09-30
Publisher:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Data provider:
Biblioteka Nauki
Article
Title:
Saliva pH testing in predicting dental caries in children aged 7–10 years
Badanie pH śliny w predykcji ryzyka choroby próchnicowej u dzieci w wieku 7–10 lat
Authors:
Fudali-Walczak, Magdalena
Raba, Grzegorz
Obłoza, Beata
Subject:
dental caries
saliva
public health
próchnica
ślina
zdrowie publiczne
Show more
Publication date:
2015
Publisher:
Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Data provider:
Biblioteka Nauki
Article

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process