Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "" Promocja zdrowia"" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Promocja zdrowia (Health Promotion)
Autorzy:
Chuchra, Maria
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia i ochrona przed ryzykiem – działania na rzecz seniorów „Pro Health 65+”
Autorzy:
Golinowska, Stanisława
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w północnej Anglii. Relacja z pobytu w North-Durham Healtb Promotion Centre
Autorzy:
Zalewska, Anna M
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w aspekcie asortymentu produktów oferowanych przez sklepiki szkolne
Health promotion from the aspect of assortment of products offered by school shops
Autorzy:
Kardas, M.
Nowak, J.
Kiciak, A.
Grochowska-Niedworok, E.
Tematy:
zywienie czlowieka
nawyki zywieniowe
dzieci
mlodziez
promocja zdrowia
szkoly
sklepy szkolne
produkty spozywcze
asortyment
Pokaż więcej
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Instytut Medycyny Wsi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w zakładach pracy o dużym udziale starszych pracowników. Sytuacja w Polsce
Health promotion in workplaces with a large share of older employees. The situation in Poland
Autorzy:
Goszczyńska, Eliza
Tematy:
starzenie się
promocja zdrowia
zarządzanie wiekiem
program wellness
zakład pracy
starsi pracownicy
ageing
health promotion
age management
wellness program
workplace
older employees
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020-03-30
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia adresowana do osób starszych wśród europejskich strategii wobec starzenia się
Health promotion for older people among European strategies of ageing
Autorzy:
Golinowska, Stanisława
Tematy:
starzenie się
zdrowe starzenie się
aktywne starzenie się
zdrowie publiczne
promocja zdrowia
status zdrowotny osób starszych wielochorobowość
ageing
healthy ageing
active ageing
public health
health promotion
health status of older people multimorbidity
disability
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w zakładach pracy przeciwdziałających skutkom starzenia się personelu. Czym różni się od działań w innych firmach i jakie przeszkody napotyka?
Health promotion in enterprises counteracting the consequences of workforce ageing. How does it differ from interventions in other companies and what kind of barriers does it face?
Autorzy:
Goszczyńska, Eliza
Tematy:
starzenie się pracowników
promocja zdrowia w miejscu pracy
promocja zdrowia starszych pracowników
zdrowe i aktywne starzenie się
bariery
wsparcie zakładów pracy
workforce ageing
workplace health promotion
health promotion among elder workers
healthy and active ageing
barriers
support of enterprises
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020-05-15
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego”, połączonej z jubileuszem 80 urodzin Profesora Andrzeja Malinowskiego (Zielona Góra, 16-17.09.2014)
Autorzy:
Asienkiewicz, R.
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydawnictwo Uczelniane
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zdrowie dzieci i młodzieży jako produkt medialny? (analizy i refleksje)
Child and youth health as a media product? (considerations and reflections)
Autorzy:
Kowalski, Mirosław
Tematy:
zdrowie
nauczyciel
edukacja
promocja zdrowia
health
teacher
education
health promotion
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Pedagogiki. Zakład Historii Edukacji
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w różnych formach turystyki i rekreacji wśród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
Health promotion in different forms of tourism and recreation among students of the University of Szczecin
Autorzy:
Szczepanowska, E.
Plawinska, L.
Sarzala, T.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Consumption of selected beverages and teenagers’ perception of own health
Konsumpcja wybranych napojów a postrzeganie zdrowia przez młodzież
Autorzy:
Fabisiak, A.
Jaworski, M.
Tematy:
health promotion
teenagers
nutrition
energy drinks
promocja zdrowia
młodzież
żywienie
napoje energetyczne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w średnich i dużych zakładach pracy w Polsce wobec procesu starzenia się ludności. Specyfika firm o różnej wielkości zatrudnienia i kondycji ekonomicznej
Health promotion in medium-sized and large enterprises in Poland, in the context of population ageing. The specificity of workplaces with a different size of employment and financial situation
Autorzy:
Goszczyńska, Eliza
Tematy:
pracownicy
promocja zdrowia
starzenie się społeczeństwa
wielkość firmy
kondycja finansowa
zakład pracy
employees
health promotion
population ageing
size of the enterprise
financial situation
workplace
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020-01-20
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zdrowie subiektywne i dbałość o zdrowie nauczycieli i innych pracowników szkół podstawowych i gimnazjów
Autorzy:
Woynarowska-Sołdan, Magdalena
Tabak, Izabela
Tematy:
ból/dyskomfort fizyczny, dbałość o zdrowie, nauczyciele, niepedagogiczni pracownicy szkoły, promocja zdrowia, uczucia i nastroje, zdrowie
Pokaż więcej
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Praktyczne wykorzystanie health literacy - alfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych = Practical use of health-literacy as a tool for achieving health goals
Autorzy:
Olejniczak, Dominik
Tematy:
alfabetyzm zdrowotny, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, health literacy, health education, health promotion.
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Katedra Kultury Fizycznej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zachowanie zdrowia i zapobieganie chorobom. Kluczowy cel działań w zakresie zdrowia publicznego
Health promotion, disease prevention and public health
Autorzy:
Nowicka, Grażyna
Tematy:
zdrowie
choroby
zapobieganie chorobom
promocja zdrowia
zdrowie publiczne
health
disease prevention
disease
Health promotion
public health
Pokaż więcej
Data publikacji:
2003-12-31
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nauczyciel przewodnikiem w procesie promowania zdrowia w szkole
The teacher, a guide in the process of health promotion in schools
Autorzy:
Wojciechowska, Katarzyna
Tematy:
health promotion
teacher
early childhood education
teacher competence
promocja zdrowia
nauczyciel
edukacja wczesnoszkolna
kompetencje nauczyciela
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zapobieganie próchnicy zębów u dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia jamy ustnej - rola pracowników służby zdrowia
Prevention of caries in children and adolescents and oral health promotion - the role of health care professionals
Autorzy:
Stodolak, A.
Fuglewicz, A.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Instytut Medycyny Wsi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Influence of Exercise-Focused Group Activities on the Physical Activity, Functional Capacity, and Work Ability of Female Farmers – A Three-Year Follow-Up
Autorzy:
Perkio-Makela, M.
Tematy:
health promotion
intervention
musculoskeletal symptoms
occupational health
promocja zdrowia
interwencja
układ mięśniowo-szkieletowy
higiena pracy
Pokaż więcej
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Próba weryfikacji aktywności ruchowej jako kryterium oceny postawy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 7-15 lat
Physical activity as an assessment criterion of body posture
Autorzy:
Lubkowska, W.
Troszczynski, J.
Tematy:
dziewczeta
chlopcy
dzieci
postawa ciala
aktywnosc ruchowa
kryteria oceny
promocja zdrowia
Pokaż więcej
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nowoczesne materiały i formy edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Modern materials and forms of education in occupational safety and health
Autorzy:
Świder, K.
Suchecka, M.
Tematy:
promocja bezpieczeństwa pracy
promocja zdrowia
kultura bezpieczeństwa
work safety promotion
health promotion
safety culture
Pokaż więcej
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szczepienia przeciwko COVID-19 w medycynie pracy
COVID-19 immunizations in occupational medicine
Autorzy:
Kuchar, Ernest P.
Karlikowska-Skwarnik, Monika
Tematy:
profilaktyka zakażeń
działania przeciwepidemiczne
promocja zdrowia
szczepionka
choroba zawodowa
SARS-CoV-2
infection prevention
anti-epidemic measures
health promotion
vaccine
occupational disease
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021-12-22
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Problemy z ząbkowaniem u niemowląt – przegląd sposobów przeciwdziałania dolegliwościom
Problems with teething in infants – a review of methods of ailments treatment
Autorzy:
Miądowicz-Owczarzak, Katarzyna
Tematy:
edukacja rodziców
health education
parent education
parental beliefs
primary teeth
promocja zdrowia
przekonania rodziców
teething
ząbkowanie
zęby mleczne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Medical Communications
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Społeczne nierówności w zdrowiu – efekt medykalizacji promocji zdrowia?
Social inequalities in health – the result of the medicalization of health promotion?
Autorzy:
Słońska, Zofia
Koziarek, Jacek
Tematy:
health promotion
medicalization
sustaining of social inequalities in health
medykalizacja
promocja zdrowia
utrzymywanie się społecznych nierówności w zdrowiu
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012-05-15
Wydawca:
Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nowe media jako narzędzie edukacji zdrowotnej i modelowania zachowań współczesnego społeczeństwa
New Media as a Tool for Health Education and Behaviour Modelling in Modern Society
Autorzy:
ZADARKO-DOMARADZKA, MARIA
ZADARKO, EMILIAN
Tematy:
internet
styl życia
zdrowie
mass media
promocja zdrowia
Internet
lifestyle
health
health promotion
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zaradny pacjent jako „biologiczny obywatel”. Znaczenie aktywności grup pacjenckich w promocji zdrowia
Resourceful patient as „biological citizen”. Importance of patient groups’ activity in health promotion
Autorzy:
Mazurek, Emilia
Tematy:
pacjent
grupy pacjenckie
biologiczny obywatel
promocja zdrowia
wiedza
patient
patient groups
biological citizen
health promotion
knowledge
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Status pedagogiki zdrowia w Niemczech – w poszukiwaniu inspiracji do umocnienia subdyscypliny w systemie nauk o wychowaniu w Polsce
Autorzy:
Buczak, Agnieszka
Tematy:
health pedagogy
health education
Germany
health awareness
health culture
health promotion
pedagogika zdrowia
edukacja zdrowotna
Niemcy
świadomość zdrowotna
kultura zdrowotna
promocja zdrowia
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies