Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "" Promocja zdrowia"" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Promocja zdrowia (Health Promotion)
Autorzy:
Chuchra, Maria
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia i ochrona przed ryzykiem – działania na rzecz seniorów „Pro Health 65+”
Autorzy:
Golinowska, Stanisława
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w północnej Anglii. Relacja z pobytu w North-Durham Healtb Promotion Centre
Autorzy:
Zalewska, Anna M
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w aspekcie asortymentu produktów oferowanych przez sklepiki szkolne
Health promotion from the aspect of assortment of products offered by school shops
Autorzy:
Kardas, M.
Nowak, J.
Kiciak, A.
Grochowska-Niedworok, E.
Tematy:
zywienie czlowieka
nawyki zywieniowe
dzieci
mlodziez
promocja zdrowia
szkoly
sklepy szkolne
produkty spozywcze
asortyment
Pokaż więcej
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Instytut Medycyny Wsi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Health promotion – The rationale and the obstacles in workplaces with different employment and financial soundness
Promocja zdrowia – powody realizacji i trudności w jej wdrażaniu w firmach o różnej wielkości zatrudnienia i kondycji ekonomicznej
Autorzy:
Puchalski, Krzysztof
Korzeniowska, Elżbieta
Tematy:
miejsce pracy
zdrowie pracujących
promocja zdrowia
Polska
workplace
occupational health
health promotion
Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014-11-05
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w zakładach pracy o dużym udziale starszych pracowników. Sytuacja w Polsce
Health promotion in workplaces with a large share of older employees. The situation in Poland
Autorzy:
Goszczyńska, Eliza
Tematy:
starzenie się
promocja zdrowia
zarządzanie wiekiem
program wellness
zakład pracy
starsi pracownicy
ageing
health promotion
age management
wellness program
workplace
older employees
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020-03-30
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia adresowana do osób starszych wśród europejskich strategii wobec starzenia się
Health promotion for older people among European strategies of ageing
Autorzy:
Golinowska, Stanisława
Tematy:
starzenie się
zdrowe starzenie się
aktywne starzenie się
zdrowie publiczne
promocja zdrowia
status zdrowotny osób starszych wielochorobowość
ageing
healthy ageing
active ageing
public health
health promotion
health status of older people multimorbidity
disability
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w zakładach pracy przeciwdziałających skutkom starzenia się personelu. Czym różni się od działań w innych firmach i jakie przeszkody napotyka?
Health promotion in enterprises counteracting the consequences of workforce ageing. How does it differ from interventions in other companies and what kind of barriers does it face?
Autorzy:
Goszczyńska, Eliza
Tematy:
starzenie się pracowników
promocja zdrowia w miejscu pracy
promocja zdrowia starszych pracowników
zdrowe i aktywne starzenie się
bariery
wsparcie zakładów pracy
workforce ageing
workplace health promotion
health promotion among elder workers
healthy and active ageing
barriers
support of enterprises
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020-05-15
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w miejscu pracy jako narzędzie ograniczania skutków starzenia się populacji pracujących
Workplace health promotion as a tool for reducing the consequences of ageing of the working population
Autorzy:
Goszczyńska, Eliza
Tematy:
promocja zdrowia
starzenie się społeczeństwa
zasoby pracy
zakład pracy
skuteczność promocji zdrowia
starszy pracownik
health promotion
ageing of the society
workforce
workplace
effectiveness of health promotion
older employee
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019-09-18
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia a sprawiedliwość społeczna w aspekcie ubezpieczeń na życie i dożycie
Insurance for Life and Insurance to Live as Aspect of Health Promotion and Social Justice
Autorzy:
Gulbicka, Justyna
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Starość w nurcie życia : Refleksje nad starością. Tom 2
Tematy:
Inne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Szczecin, Bezrzecze : Forma
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
Tytuł:
Promocja zdrowia w średnich i dużych firmach w Polsce w 2017 r. – rozpowszechnienie, realizacja, efekty i trudności
Health promotion in medium-sized and large companies in Poland in 2017 – activities, implementation, effects and difficulties
Autorzy:
Puchalski, Krzysztof
Korzeniowska, Elżbieta
Tematy:
zarządzanie zasobami ludzkimi
program wellness
zdrowie i bezpieczeństwo pracy
promocja zdrowia w pracy
świadczenia pozapłacowe
wizerunek pracodawcy
human resource management
corporate wellness program
occupational health and safety
workplace health promotion
non-wage benefits
employer branding
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019-06-14
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników
Workplace health promotion in Poland in 2015 – Diagnosis based on a representative survey of companies employing more than 50 employees
Autorzy:
Puchalski, Krzysztof
Korzeniowska, Elżbieta
Tematy:
promocja zdrowia w zakładzie pracy
program wellness
kapitał ludzki
ewaluacja
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
aktywność fizyczna
workplace health promotion
wellness program
human resources
evaluation
corporate social responsibility
physical activity
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017-03-24
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego”, połączonej z jubileuszem 80 urodzin Profesora Andrzeja Malinowskiego (Zielona Góra, 16-17.09.2014)
Autorzy:
Asienkiewicz, R.
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydawnictwo Uczelniane
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zdrowie dzieci i młodzieży jako produkt medialny? (analizy i refleksje)
Child and youth health as a media product? (considerations and reflections)
Autorzy:
Kowalski, Mirosław
Tematy:
zdrowie
nauczyciel
edukacja
promocja zdrowia
health
teacher
education
health promotion
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Pedagogiki. Zakład Historii Edukacji
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w różnych formach turystyki i rekreacji wśród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
Health promotion in different forms of tourism and recreation among students of the University of Szczecin
Autorzy:
Szczepanowska, E.
Plawinska, L.
Sarzala, T.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Consumption of selected beverages and teenagers’ perception of own health
Konsumpcja wybranych napojów a postrzeganie zdrowia przez młodzież
Autorzy:
Fabisiak, A.
Jaworski, M.
Tematy:
health promotion
teenagers
nutrition
energy drinks
promocja zdrowia
młodzież
żywienie
napoje energetyczne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia w średnich i dużych zakładach pracy w Polsce wobec procesu starzenia się ludności. Specyfika firm o różnej wielkości zatrudnienia i kondycji ekonomicznej
Health promotion in medium-sized and large enterprises in Poland, in the context of population ageing. The specificity of workplaces with a different size of employment and financial situation
Autorzy:
Goszczyńska, Eliza
Tematy:
pracownicy
promocja zdrowia
starzenie się społeczeństwa
wielkość firmy
kondycja finansowa
zakład pracy
employees
health promotion
population ageing
size of the enterprise
financial situation
workplace
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020-01-20
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zdrowie subiektywne i dbałość o zdrowie nauczycieli i innych pracowników szkół podstawowych i gimnazjów
Autorzy:
Woynarowska-Sołdan, Magdalena
Tabak, Izabela
Tematy:
ból/dyskomfort fizyczny, dbałość o zdrowie, nauczyciele, niepedagogiczni pracownicy szkoły, promocja zdrowia, uczucia i nastroje, zdrowie
Pokaż więcej
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Praktyczne wykorzystanie health literacy - alfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych = Practical use of health-literacy as a tool for achieving health goals
Autorzy:
Olejniczak, Dominik
Tematy:
alfabetyzm zdrowotny, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, health literacy, health education, health promotion.
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Katedra Kultury Fizycznej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zachowanie zdrowia i zapobieganie chorobom. Kluczowy cel działań w zakresie zdrowia publicznego
Health promotion, disease prevention and public health
Autorzy:
Nowicka, Grażyna
Tematy:
zdrowie
choroby
zapobieganie chorobom
promocja zdrowia
zdrowie publiczne
health
disease prevention
disease
Health promotion
public health
Pokaż więcej
Data publikacji:
2003-12-31
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nauczyciel przewodnikiem w procesie promowania zdrowia w szkole
The teacher, a guide in the process of health promotion in schools
Autorzy:
Wojciechowska, Katarzyna
Tematy:
health promotion
teacher
early childhood education
teacher competence
promocja zdrowia
nauczyciel
edukacja wczesnoszkolna
kompetencje nauczyciela
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zapobieganie próchnicy zębów u dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia jamy ustnej - rola pracowników służby zdrowia
Prevention of caries in children and adolescents and oral health promotion - the role of health care professionals
Autorzy:
Stodolak, A.
Fuglewicz, A.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Instytut Medycyny Wsi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Influence of Exercise-Focused Group Activities on the Physical Activity, Functional Capacity, and Work Ability of Female Farmers – A Three-Year Follow-Up
Autorzy:
Perkio-Makela, M.
Tematy:
health promotion
intervention
musculoskeletal symptoms
occupational health
promocja zdrowia
interwencja
układ mięśniowo-szkieletowy
higiena pracy
Pokaż więcej
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Próba weryfikacji aktywności ruchowej jako kryterium oceny postawy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 7-15 lat
Physical activity as an assessment criterion of body posture
Autorzy:
Lubkowska, W.
Troszczynski, J.
Tematy:
dziewczeta
chlopcy
dzieci
postawa ciala
aktywnosc ruchowa
kryteria oceny
promocja zdrowia
Pokaż więcej
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nowoczesne materiały i formy edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Modern materials and forms of education in occupational safety and health
Autorzy:
Świder, K.
Suchecka, M.
Tematy:
promocja bezpieczeństwa pracy
promocja zdrowia
kultura bezpieczeństwa
work safety promotion
health promotion
safety culture
Pokaż więcej
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szczepienia przeciwko COVID-19 w medycynie pracy
COVID-19 immunizations in occupational medicine
Autorzy:
Kuchar, Ernest P.
Karlikowska-Skwarnik, Monika
Tematy:
profilaktyka zakażeń
działania przeciwepidemiczne
promocja zdrowia
szczepionka
choroba zawodowa
SARS-CoV-2
infection prevention
anti-epidemic measures
health promotion
vaccine
occupational disease
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021-12-22
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zachowania prozdrowotne nauczycieli i innych pracowników szkoły
Health enhancing behaviors of teachers and other school staff
Autorzy:
Woynarowska-Sołdan, Magdalena
Tabak, Izabela
Tematy:
promocja zdrowia
zachowania zdrowotne
nauczyciele
pracownicy niepedagogiczni szkoły
edukacja zdrowotna
health promotion
health behaviors
teachers
non-teaching staff
health education
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014-11-05
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Problemy z ząbkowaniem u niemowląt – przegląd sposobów przeciwdziałania dolegliwościom
Problems with teething in infants – a review of methods of ailments treatment
Autorzy:
Miądowicz-Owczarzak, Katarzyna
Tematy:
edukacja rodziców
health education
parent education
parental beliefs
primary teeth
promocja zdrowia
przekonania rodziców
teething
ząbkowanie
zęby mleczne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Medical Communications
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Status pedagogiki zdrowia w Niemczech – w poszukiwaniu inspiracji do umocnienia subdyscypliny w systemie nauk o wychowaniu w Polsce
Autorzy:
Buczak, Agnieszka
Tematy:
health pedagogy
health education
Germany
health awareness
health culture
health promotion
pedagogika zdrowia
edukacja zdrowotna
Niemcy
świadomość zdrowotna
kultura zdrowotna
promocja zdrowia
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rola zachowań prozdrowotnych w promocji zdrowia pracowników
The role of pro-health behaviors in promoting workers health
Autorzy:
Hildt-Ciupińska, K.
Bugajska, J.
Tematy:
środowisko pracy
profilaktyka zdrowotna
żywienie
stres
aktywność fizyczna
promocja zdrowia
work environment
health prophylaxis
nutrition
stress
physical activity
health promotion
Pokaż więcej
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Społeczne nierówności w zdrowiu – efekt medykalizacji promocji zdrowia?
Social inequalities in health – the result of the medicalization of health promotion?
Autorzy:
Słońska, Zofia
Koziarek, Jacek
Tematy:
health promotion
medicalization
sustaining of social inequalities in health
medykalizacja
promocja zdrowia
utrzymywanie się społecznych nierówności w zdrowiu
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012-05-15
Wydawca:
Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nowe media jako narzędzie edukacji zdrowotnej i modelowania zachowań współczesnego społeczeństwa
New Media as a Tool for Health Education and Behaviour Modelling in Modern Society
Autorzy:
ZADARKO-DOMARADZKA, MARIA
ZADARKO, EMILIAN
Tematy:
internet
styl życia
zdrowie
mass media
promocja zdrowia
Internet
lifestyle
health
health promotion
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zaradny pacjent jako „biologiczny obywatel”. Znaczenie aktywności grup pacjenckich w promocji zdrowia
Resourceful patient as „biological citizen”. Importance of patient groups’ activity in health promotion
Autorzy:
Mazurek, Emilia
Tematy:
pacjent
grupy pacjenckie
biologiczny obywatel
promocja zdrowia
wiedza
patient
patient groups
biological citizen
health promotion
knowledge
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Polish employees on the Internet as a source of information about health and disease
Polscy pracownicy o Internecie jako źródle informacji o zdrowiu i chorobie
Autorzy:
Korzeniowska, Elżbieta
Puchalski, Krzysztof
Tematy:
Internet
edukacja zdrowotna
promocja zdrowia w miejscu pracy
internet
health education
workplace health promotion
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014-10-28
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prozdrowotny styl życia młodzieży w wieku 11–15 lat inwestycją w przyszłość społeczeństwa
A healthy lifestyle of young people aged 11–15 as an investment in the future of the society
Autorzy:
Sander-Grabowska, Monika
Przystaś, Beata
Tematy:
styl życia
młodzież
promocja zdrowia
lifestyle
youth
health promotion
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019-09-25
Wydawca:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ewaluacja wyników projektu promocji zdrowia pracowników szkół promujących zdrowie
Outcomes evaluation of the school staff health promotion project
Autorzy:
Woynarowska-Sołdan, Magdalena
Tematy:
nauczyciele
promocja zdrowia
projekt
ewaluacja wyników
pracownicy niepedagogiczni
szkoła promująca zdrowie
teachers
health promotion
project
outcomes evaluation
non-teaching staff
Health Promoting School
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016-04-22
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Koncepcja edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole – geneza i celowość realizacji
The concept of health education and health promotion – the origin and purpose of implementation
Autorzy:
OBODYŃSKA, Edyta
Tematy:
zdrowie
edukacja zdrowotna
promocja zdrowia
szkoła promująca zdrowie
health
health education
health promotion
school promoting health
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„Orandum est ut sit mens sana in corpore sano”, czyli początki profilaktyki zdrowotnej w starożytności
„Orandum est ut sit mens sana in corpore sano”, or the Beginnings of health Prevention in Antiquity
Autorzy:
Krajewska, Judyta
Tematy:
starożytność
promocja zdrowia
profilaktyka zdrowotna
antiquity
health promotion
health prevention
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019-12-31
Wydawca:
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Z zagadnień aktywności fizycznej, zdrowia, promocji zdrowia i higieny na wsi w Polsce do 1939 roku
Physical education, health, health promotion, and hygiene in Polish villages till 1939 - selected issues
Autorzy:
Małolepszy, Eligiusz
Drozdek-Małolepsza, Teresa
Tematy:
health
health promotion
hygiene
villages
zdrowie
promocja zdrowia
higiena
wieś
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Obciążenia zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie
Occupational burdens in special educators working with intellectually disabled students
Autorzy:
Plichta, Piotr
Tematy:
stres zawodowy
pedagog specjalny
niepełnosprawność intelektualna
upośledzenie umysłowe
promocja zdrowia w miejscu pracy
occupational stress
special educator
intellectual disability
mental retardation
workplace health promotion
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014-10-27
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Projektowanie zrównoważonych obiektów szkolnych w trosce o promocję zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia i przykłady dobrych praktyk
Designing sustainable school facilities for public health promotion. Selected issues and examples of good practice
Autorzy:
Trojanowska, Monika
Tematy:
projektowanie architektoniczne
szkoła
krajobraz terapeutyczny
promocja zdrowia
architectural design
school
therapeutic landscape
health promotion
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena potencjału biologicznego i klinicznego diety paleolitycznej
Evaluation of biological and clinical potential of paleolithic diet
Autorzy:
Kowalski, L.M.
Bujko, J.
Tematy:
zywienie czlowieka
dieta
ewolucja czlowieka
promocja zdrowia
choroby przewlekle
paleolit
choroby czlowieka
patogeneza
human nutrition
diet
human evolution
health promotion
chronic disease
Paleolithic
human disease
pathogenesis
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zbilansowana dieta i zdrowa żywność w opiniach uczniów wczesnej edukacji
Balanced Diet and Healthy Food in the Opinions of Early Education Students
Autorzy:
Jakubowicz-Bryx, Anna
Tematy:
zdrowa żywność
zbilansowana dieta
edukacja wczesnoszkolna
promocja zdrowia
zagrożenia żywieniowe
healthy food
balanced diet
early school education
health promotion
nutritional risks
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020-11-21
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stan zdrowia osób starszych w Polsce: wyzwania edukacyjne
The Health Status of the Elderly in Poland: Educational Challenges
Autorzy:
Romanowska, Ewa
Tematy:
education for the elderly
geragogics
successful aging
geronprophylaxis
health promotion of the elderly
edukacja osób starszych
geragogika
pomyślne starzenie się
profilaktyka gerontologiczna
promocja zdrowia osób starszych
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Socjologii
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Health Policy Program “The Brave Eight” as an Element of the Strategy for Solving Social Problems for the City of Szczecin for 2015–2020
Autorzy:
Kolwitz, Marcin
Tematy:
health policy program
health promotion
obesity
the City of Szczecin
local government
program polityki zdrowotnej
promocja zdrowia
otyłość
miasto Szczecin
samorząd terytorialny
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
31. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Zdrowia „Innowacyjne podejścia w psychologii zdrowia”
31st Conference of The European Health Psychology Society: „Innovative ideas in health psychology”
Autorzy:
Małkiewicz, Monika M.
Tematy:
sprawozdanie
konferencja
psychologia zdrowia
promocja zdrowia
metody pomiaru
zachowania zdrowotne
Report
conference
health psychology
health promotion
health behaviors
measurement methods
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018-03-09
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Health literacy and oral health: the role of schoolteachers as health promoters
Wiedza o zdrowiu oraz zdrowie jamy ustnej – rola nauczycieli szkolnych jako promotorów zdrowia
Autorzy:
Luís, L.S.
Assuncao, V.
Luís, H.
Tematy:
health literacy
oral health
health promotion
schoolteachers
wiedza o zdrowiu
zdrowie jamy ustnej
promocja zdrowia
nauczyciele szkolni
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Profilaktyka bullyingu – w stronę społeczno-emocjonalnego uczenia się i pozytywnej dynamiki grupy rówieśniczej
Bullying prevention – towards the socio-emotional learning and positive peer group dynamics
Autorzy:
Tłuściak-Deliowska, Aleksandra
Tematy:
bullying
profilaktyka pozytywna
promocja zdrowia
społeczno-emocjonalne
uczenie się
dynamika grupy
bullying, positive prevention
health promotion
socio-emotional learning
group dynamics
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Poziom wiedzy oraz stosunek osób zgłaszających się na szczepienia do konieczności szczepień w dobie pandemii
The level of knowledge and the attitude of people applying for vaccinations to the need to vaccinate during a pandemic
Autorzy:
Piernikowska, Agnieszka
Stalmirska, Sylwia
Tematy:
szczepienia ochronne
profilaktyka chorób zakaźnych
promocja zdrowia
preventive vaccinations
infectious disease prophylaxis
health promotion
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021-12-28
Wydawca:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aspekty promocji zdrowia i badań profilaktycznych w kontekście zachorowań i zgonów z powodu nowotworów w Polsce
Aspects of health promotion and preventive examinations in the context of diseases and deaths due to cancer in Poland
Autorzy:
Przystaś, Beata
Sander-Grabowska, Monika
Chwiałkowska, Marzena
Tematy:
promocja zdrowia
nowotwory
badania profilaktyczne
health promotion
cancer
preventive care
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019-06-25
Wydawca:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Współpraca pielęgniarek szkolnych z nauczycielami wychowania fizycznego w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Cooperation of school nurses and physical education teachers within the scope of health promotion and health education
Autorzy:
Bogusz, R.
Charzynska-Gula, M.L.
Grzesiak, A.
Galeziowska, E.
Tematy:
wychowanie fizyczne
szkoly
nauczyciele
pielegniarki szkolne
wspolpraca
promocja zdrowia
edukacja zdrowotna
Pokaż więcej
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Instytut Medycyny Wsi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzanie paleniem tytoniu w jednostkach służby więziennej – opis i efekty programu promocji zdrowia
Management of tobacco smoking in the prison service units – The effects of the health promotion program
Autorzy:
Puchalski, Krzysztof
Korzeniowska, Elżbieta
Tematy:
palenie tytoniu
Służba Więzienna
zarządzanie
promocja zdrowia
miejsce pracy
ewaluacja
tobacco smoking
Prison Service
management
health promotion
workplace
evaluation
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016-09-30
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ lokalnych ośrodków promocji zdrowia na świadomość i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej
Influence of local health promotion centers on awareness and healthy life style on second grade students
Autorzy:
Kaźmierczak, J.
Irzyniec, T.
Kaźmierczak, B.
Grychtoł, S.
Szczerba, H.
Tematy:
promocja zdrowia
edukacja zdrowotna
świadomość i zachowania prozdrowotne
health promotion
health education
awareness and healthy life style
Pokaż więcej
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Problematyka zdrowia, promocji zdrowia i higieny w świetle sportowej prasy kobiecej w Polsce w okresie międzywojennym
The issue of health, health and hygiene promotion in the light of women’s sport press in the interwar years
Autorzy:
Drozdek-Małolepsza, Teresa
Tematy:
health
health promotion
hygiene
women’s sport press
zdrowie
promocja zdrowia
higiena
sportowa prasa kobieca
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w kontekście zdrowia i rozwoju noworodka
Pro-health behaviours of pregnant women in the context of newborns’ health and development
Autorzy:
Kaiser, Alicja
Sokołowski, Marek
Kaiser, Anna
Tematy:
family health
pregnant woman
premature birth
pro-health behaviour
health
promotion
ontogenesis
zdrowie rodziny
kobieta w ciąży
poród przedwczesny
zachowania zdrowotne
promocja zdrowia
ontogeneza
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Grupy ryzyka zakażeniem HIV w latach 1981-1986
Groups at risk of HIV infection in the years 1981-1986
Autorzy:
Rogala, Maciej
Tematy:
AIDS
epidemiological report
health promotion
HIV
HTLV-III/LAV
non-government organization
risk factors
risk groups
stigmatization
virus transmission
czynniki ryzyka
dyskryminacja
grupy ryzyka
organizacja pozarządowa
promocja zdrowia
raport epidemiologiczny
stygmatyzacja
transmisja wirusa
zmiana postaw
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
System medyczny w Polsce wobec wyzwań XXI w. Perspektywa krytycznej socjologii zdrowia i choroby
Medical system in Poland in the face of XXI century challenges the perspective of the critical sociology of health and disease
Autorzy:
Piątkowski, Włodzimierz
Nowakowska, Luiza
Tematy:
system medyczny
socjologia krytyczna
nierówności zdrowotne
promocja zdrowia
the medical system
critical sociology
health inequalities
health promotion
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowego stylu życia kobiet. Przykłady aktywności kobiet na podstawie „Bluszcza” i „Mojej Przyjaciółki”
Promotion of healthy lifestyles of women. Examples of active women on the basic of "Bluszcz" and "Moja przyjaciolka" ["My Friend"]
Autorzy:
Sumara, T.
Tematy:
historia
Polska
dwudziestolecie miedzywojenne
kobiety
styl zycia
zdrowie czlowieka
promocja zdrowia
igrzyska olimpijskie
aktywnosc fizyczna
Bluszcz [czasop.]
Moja Przyjacioka [czasop.]
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydawnictwo Uczelniane
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prevalence and correlates of physical activity among public healthcare workers in Hungary
Powszechność i korelaty aktywności fizycznej wśród pracowników publicznej ochrony zdrowia na Węgrzech
Autorzy:
Rovo, G.
Makai, A.
Prémusz, V.
Baumann, P.
Laczkó, T.
Betlehem, J.
Ács, P.
Oláh, A.
Tematy:
physical activity
occupational health
health promotion
healthcare workers
IPAQ
aktywność fizyczna
zdrowie zawodowe
promocja zdrowia
pracownicy ochrony zdrowia
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przeszkody w rozwoju promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce – perspektywa reprezentantów firm
Obstacles to the development of workplace health promotion in Poland – the perspective of companies’ representatives
Autorzy:
Puchalski, Krzysztof
Korzeniowska, Elżbieta
Tematy:
zdrowie pracujących
kultura organizacyjna
zarządzanie zdrowiem
promocja zdrowia w pracy
wellbeing w organizacji
pracodawcy
employee health
organizational culture
health management
workplace health promotion
wellbeing at work
employers
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020-09-24
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
International Co-Operation of Higher Education Institutions for the Innovation and Exchange of Good Practices in Sport Management: The MOSMEN Educational Project
Międzynarodowa współpraca instytucji szkolnictwa wyższego na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu sportem: Projekt edukacyjny MOSMEN
Autorzy:
Stelmach, Marian J.
Paár, Dávid
Matić, Radenko
Tematy:
sports management
education
health promotion
sports
zarządzanie sportem
edukacja
promocja zdrowia
sport
Pokaż więcej
Data publikacji:
2023-06-28
Wydawca:
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Jak polscy pracownicy reagują na informacje dotyczące prozdrowotnego stylu życia?
How do Polish workers respond to the information concerning health-oriented lifestyle?
Autorzy:
Korzeniowska, Elżbieta
Puchalski, Krzysztof
Tematy:
edukacja zdrowotna
promocja zdrowia
media a zdrowie
zdrowy styl życia
kompetencje informacyjne
przeciążenie informacjami o zdrowym stylu życia
health education
health promotion
mass media and health
healthy lifestyle
health information literacy
health information overload
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017-06-27
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Why do employees follow their superiors’ instructions? Identification of the reasons to comply with superiors’ will in a group of Polish employees
Dlaczego pracownicy słuchają swoich przełożonych? Identyfikacja powodów podporządkowania się woli przełożonego w grupie polskich pracowników
Autorzy:
Wójcik, Aleksandra
Merecz-Kot, Dorota
Andysz, Aleksandra
Tematy:
podporządkowanie się
promocja zdrowia
władza
przełożeni
podwładni
podstawy władzy
compliance
health promotion
power
superiors
subordinates
power bases
Pokaż więcej
Data publikacji:
2015-10-12
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Działania terapeutyczne w usprawnianiu organizmu ludzkiego (na podstawie pracy z podopiecznymi wybranych ośrodków pomocy społecznej w Białymstoku)
Therapeutic interventions in improvement of the human body (based on work with clients of selected social welfare centers in Białystok)
Autorzy:
Ozorowska, Ewa
Lukin, Siarhei
Tematy:
turystyka wiejska
rzemiosło
arteterapia
rehabilitacja
terapia zajęciowa
promocja zdrowia
rural tourism
craft
art therapy
rehabilitation
occupational therapy
health promotion
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016-12-01
Wydawca:
Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Promocja zdrowia i prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziewcząt na łamach czasopism kobiecych z drugiej połowy XIX i początków XX w.
Autorzy:
Kalinowska-Witek, Barbara
Tematy:
bringing up of girls at the turn of the 19th and 20th century
upbringing mistakes made by parents
the normal physical development of girls
wychowanie dziewcząt na przełomie XIX i XX w.
błędy wychowawcze rodziców
rozwój fizyczny dziewcząt
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19 – przegląd najistotniejszych problemów
Mental Health and Wellbeing of Young People During Mental Health and Wellbeing of Young People During the Covid-19 Pandemic – Overview of The Most Relevant Issues
Autorzy:
Pyżalski, Jacek
Tematy:
edukacja zdalna
pandemia covid-19
zdrowie psychiczne młodych ludzi
dobrostan młodych ludzi
promocja zdrowia psychicznego
distance education
covid-19 pandemic
mental health in young people
wellbeing of young people
mental health promotion
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis of changes in BMI and perception of the quality of life and health in overweight female patients. A study with repeated measurements design
Analiza zmian BMI i percepcji jakości życia i zdrowia u kobiet z nadwagą. Badanie z zastosowaniem powtarzalnych pomiarów
Autorzy:
Obara-Gołębiowska, Małgorzata
Tematy:
obesity
quality of life
The WHOQOL-BREF
interdisciplinary interventions in weight reduction
health education and health promotion
otyłość
jakość życia
WHOQOL-BREF
interdyscyplinarne interwencje w redukcji masy ciała
edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021-11-17
Wydawca:
Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Turystyka sportowa jako czynnik promocji zdrowia i aktywności fizycznej na obszarach wiejskich w Polsce
Sport Tourism as a Factor Promoting Health and Physical Activity in Rural Areas in Poland
Спортивный туризм как фактор поощрения здоровья и физической активности в сельской местности в Польше
Autorzy:
Poczta, Joanna
Malchrowicz-Mośko, Ewa
Tematy:
turystyka sportowa
obszary wiejskie
promocja zdrowia
jakość życia
sport wiejski
agrosport
sport tourism
rural areas
health promotion
quality of life
rural sports
спортивный туризм
сельские районы
поощрение здоровья
качество жизни
спорт на селе
агроспорт
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polski Instytut Ekonomiczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Physical activity levels and screen-based activities in Macedonian school-aged children and young adolescents: an important public health priority
Poziom aktywności fizycznej i spędzanie czasu przed ekranem u macedońskich dzieci w wieku szkolnym i młodocianych: ważny priorytet zdrowia publicznego
Autorzy:
Simovska, V.
Jakimoska-Jordanoska, R.
Simovski, A.
Tematy:
physical activity levels
screen-time activity
obesity
school-aged children
adolescents
chronic disease prevention
health promotion
poziom aktywności fizycznej
spędzanie czasu przed ekranem
otyłość
dzieci w wieku szkolnym
młodzież
zapobieganie chorobom przewlekłym
promocja zdrowia
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies