Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Title of the item:

Przegląd Socjologiczny t. 61 z. 2/2012 : Praca zbiorowa

Zdrowie, choroba i medycyna w społeczeństwie globalnym.
Niniejszy tom „Przeglądu Socjologicznego” jest prezentacją problematyki socjologii zdrowia, choroby i medycyny, podejmowanej przez polskich badaczy reprezentujących różne ośrodki. Ich celem jest przedstawienie najnowszych wyników badań własnych oraz analiz literaturowych obejmujących problemy medycyny i zdrowia, mających wpływ na postrzeganie sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa i stanu polskiego sektora ochrony zdrowia. Artykuły prezentowane w tomie, odwołując się do teorii socjologicznych i badań empirycznych,
omawiają najważniejsze zagadnienia zdrowia, choroby i medycyny widziane w perspektywie globalnych procesów cywilizacyjnych. Dominujące
tematy i wątki skupiają się wokół takich zagadnień, jak: a) swoistość i budowanie
tożsamości socjologii medycyny w Polsce wobec trendów światowych;
b) analiza zdarzeń dotyczących zdrowia i choroby w kontekście procesów epidemiologicznych,
emigracyjnych i medykalizacji życia codziennego; c) zmiany w modelach relacji lekarz – pacjent, wynikające z nowych technologii komunikowania i zastosowania Internetu w organizacji usług zdrowotnych;
d) choroby przewlekłe w analizach socjologii niepełnosprawności;
e) opis zależności między religią
a zdrowiem w perspektywie medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej.


We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process