Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Title of the item:

Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej

Title :
Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej
Contributors :
Wrona-Polańska, Helena Red.
Mastalski, Janusz Red.
Subject :
Zdrowie publiczne
Keywords :
zdrowie publiczne
praktyka psychologiczna
zdrowie
zdrowie psychiczne
onkologia
promocja zdrowia
Show more
Publication date :
2009
Publisher :
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN, ISSN :
9788323326588
Physical description :
204 s.
Language :
Polish
Links :
Spis treści
Data provider :
IBUK Libra
 
Book
  Go to the source

e-ISBN: 978-83-233-8478-6


Książkę cechuje wielowątkowość i wieloaspektowość ujęcia zagadnień zdrowotnych. (...) O oryginalności opracowania stanowi przede wszystkim, ukazanie szerokiego frontu, na którym toczy się i toczyć powinna swoista batalia o umieszczenie zdrowia na szczycie piramidy wartości w życiu jednostki jak i całego społeczeństwa.


Myślę tu o konieczności promowania zdrowia od wczesnych lat życia do późnej starości, gdyż w każdym okresie życia zdrowie spełnia fundamentalną rolę w jego przeżywaniu i realizacji indywidualnych zamierzeń.


Godne podkreślenia są również treści, odnoszące się do relacji duchowość - zdrowie.


Postulowana przez Arystotelesa jedność ducha i ciała zagubiona w medycynie narządowej (głównie za sprawą Kartezjusza), została przywołana w tym opracowaniu i w interesujący sposób naświetlona przez uznanych Autorów.


(...) uważam opracowanie za warte opublikowania, gdyż jako podstawowy jego walor należy uznać „walor inspirującej egzystencji”.


Wyrażam przekonanie, że recenzowana książka stanie się przyczynkiem dla lepszego i pełniejszego rozumienia znaczenia promocji zdrowia a także poszukiwania coraz skuteczniejszych sposobów wprowadzania jej do praktyki.


Z recenzji prof. dr hab. Jana Tylki


We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process