Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

Title of the item:

ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE ? WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO W NAUCE I PRAKTYCE

Title:
ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE ? WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO W NAUCE I PRAKTYCE
Contributors:
Wojciechowska, Małgorzata Red.
Subject:
Zdrowie publiczne
Publication date:
2022
Publisher:
WARSZAWA : AWF Warszawa
ISBN, ISSN:
9788367228060
Physical description:
152 s.
Language:
Polish
Links:
Spis treści  Link opens in a new window
Data provider:
IBUK Libra
Book
  Go to the source  Link opens in a new window

Kolejna monografia dotyczącą rozwoju pielęgniarstwa w Polsce i na świecie, zatytułowaną: Współczesne pielęgniarstwo w nauce i praktyce. Obecnie, współczesne pielęgniarstwo w Polsce, ale także na świecie podlega istotnym przeobrażeniom, które są konsekwencją nowych działań, wyzwań, a także nowych kompetencji jakie mają miejsce w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Rozwój kompetencji pielęgniarki/pielęgniarza przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, a także opracowania mechanizmów, które mogą przyczynić się do wzrostu nie tylko liczby pielę-gniarek i położnych w Polsce, ale także do poprawy warunków pracy we wszystkich podmiotach ochrony zdrowia. Praca pielęgniarek/pielęgniarzy to nie tylko praca indywidualna ale także (a może przede wszystkim) praca zespołowa. Dlatego umieszczone prace w monografii dotyczą nie tylko samego pielęgniarstwa ale także działań zespołów interdyscyplinarnych. Monografia podzielona została na dwie części.
W części pierwszej zatytułowanej: Aspekty etyczne i zdrowotne w pracy pielęgniarki/pielęgniarza, można będzie znaleźć informacje dotyczące zarówno pie-lęgniarstwa wielokulturowego, modelu opieki okołooperacyjnej nad pacjentem, kompetencji kulturowych pracowników ochrony zdrowia odmiennych kulturowo, jak i aksjologii pielęgniarstwa. Poruszone zostały problemy z zakresu wykonania czy też odmowy wykonania zlecenia lekarskiego przez personel pielęgniarski, zespołu poaborcyjnego. Przybliżono także postać Hanny Chrzanowskiej - pielęgniarki godnej naśladowania.
W części drugiej zatytułowanej: Rola i zadania pielęgniarki/pielęgniarza w opiece nad zdrowym i chorym pacjentem, znalazły się prace badawcze z zakresu jakości życia pacjentów z depresją, cukrzycą dorosłych i dzieci, po operacji założenia balonu żołądkowego. Zwrócono uwagę na opiekę pielęgniarską po operacji z zastosowaniem robota da Vinci, czy za pomocą metody gastroskopowej. Wskazano na występowanie zespołów bólowych kręgosłupa i sposobów radzenia sobie z bólem wśród pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych i zachowawczych, a także na stosowanie suplementów przez osoby dorosłe.


We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process